Site Loader
CENNIK

SESJA INDYWIDUALNA 70 EUR CZAS TRWANIA 50 MINUT


SESJA DLA PAR 100 EUR CZAS TRWANIA 60 MINUT


SESJA RODZINNA – TERAPIA DZIECKA 100 EUR CZAS TRWANIA 60 MINUT

WYWIAD – 4 SESJE PO 50 MIN KAŻDA

KOSZT CAŁEGO WYWIADU TO 400 EUR.

cennik obowiązuje od 26.03.2024

Po przeprowadzonym wywiadzie, na prośbę pacjenta jest możliwość otrzymania zaświadczenia (zaświadczenie zawiera opis stanu pacjenta z ewentualnymi zaleceniami/wskazaniami, nie wystawiamy diagnoz w oparciu o tak krótkoterminowy czas terapii)

PRICELIST OF SERVICES

INDIVIDUAL SESSION 70 EUR DURATION 50 MINUTES


SESSION FOR COUPLES 100 EUR DURATION 60 MINUTES


FAMILY SESSION – CHILD THERAPY 100 EUR DURATION 60 MINUTES

INTERVIEW – 4 SESSIONS DURATION OF ONE SESSION 50 MIN. THE COST OF THE ENTIRE INTERVIEW IS EUR 400 EUR.

price list valid from 26.03.2024

After the interview, at the request of the patient it is possible to receive a certificate (the certificate contains a description of the patient’s condition with possible recommendations/indications, we do not make diagnoses based on such a short-term therapy time)

Sesje terapeutyczne mogą być refundowane przez ubezpieczalnię w zależności od kraju w którym klient posiada ubezpieczenie, firmy ubezpieczeniowej oraz rodzaju posiadanego ubezpieczenia.

Therapy sessions may be reimbursed by the insurance company depending on the country in which the client has insurance, the insurance company and the type of insurance you have.

Post Author: Marcin

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can we help you?