Site Loader
WIZYTA W ARBO HOLANDIA

Jak przygotować się do wizyty w ARBODIENST?

Wyjeżdżając do pracy do Holandii, zapewne nikt nie planuje, że na miejscu się rozchoruje. Jedzie się tam po to, żeby pracować, jednak sytuacje losowe są nie do przewidzenia i problemy ze zdrowiem mogą się przydarzyć każdemu. Co zrobić, jeśli z powodu choroby nie można iść do pracy? Co ze zwolnieniem lekarskim? Komu zgłosić niedyspozycyjność?

WIZYTA W ARBO HOLANDIA
WIZYTA W ARBO HOLANDIA

Zwolnienie lekarskie w Holandii?

Choroba może się przytrafić każdemu, niezależnie od tego, czy dana osoba pracuje u swojego pracodawcy już rok, czy dopiero przyjechała i rozpoczęła pracę. W tym przypadku holenderskie przepisy są liberalne, ponieważ kiedy pracownik czuje się źle i nie może pójść do pracy z powodu choroby, nie musi przedstawiać pracodawcy zwolnienia lekarskiego. To jedna z rzeczy, którymi rzeczywistość pracowników Holandii różni się od życia w Polsce.

Nieobecność w pracy w Holandii?

Pracując w Holandii, nie ma obowiązku iść do lekarza, jeśli pracownik poczuje się źle. Wystarczy zgłosić swoją nieobecność pracodawcy, koordynatorowi lub wyznaczonej osobie z agencji pracy. W sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu choroby można skontaktować się z opiekunem i zapytać, komu i jak zgłosić chorobę.

Fakt, że nie trzeba iść do lekarza oznacza również, że nie ma zwolnienia lekarskiego. Pracownik nie zatem oficjalnego dokumentu, który mógłby przedstawić pracodawcy, nie oznacza to jednak, że ten nie ma możliwości skontrolowania stanu zdrowia swojego pracownika. Lekarz ma jednak ma obowiązek prowadzenia dokumentacji lekarskiej, a pracodawca może wezwać do kontroli do lekarza zakładowego.

Praca na zwolnieniu lekarskim w Holandii?

Choroba i brak możliwości wykonywania swoich codziennych obowiązków zawodowych nie powoduje tego, że pracownik musi pozostać w domu. Jeśli stan zdrowia na to pozwoli, w czasie zwolnienia lekarskiego pracodawca może zaproponować pracownikowi tymczasowo inne stanowisko pracy lub wykonywanie zadań w domu na zasadzie pracy zdalnej.

Jak pracodawcy kontrolują chorych pracowników?

Zwolnienie lekarskie w pracy w Holandii nie jest praktykowane, ale pracodawcy mają szereg możliwości sprawdzenia, czy pracownik nie wykorzystuje ich zaufania.

Pracownik nie musi informować pracodawcy na co jest chory/a oraz jakie ma objawy. Pracodawca może jednak zapytać o to, jak długo będzie trwać niezdolność do pracy oraz czy pracownik posiada jakieś dodatkowe ubezpieczenie. Należy też przekazać pracodawcy swoje dane kontaktowe na czas choroby oraz udzielić informacji, czy nieobecność jest spowodowana pracą lub wypadkiem drogowym.

Aby skontrolować informacje o chorobie, pracodawca ma prawo wezwać pracownika na wizytę u lekarza zakładowego. Po badaniu potwierdzi on lub zaneguje stan niezdolności do pracy oraz zaproponuje sposób leczenia. Również w tym przypadku lekarz nie wyda zaświadczenia lekarskiego. Lekarz musi dochować tajemnicy, a więc nie może rozmawiać o chorobie z pracodawcą, współpracownikami lub Pracownikami działu HR.

Pracodawca może również zarządzić kontrolę Pracownika w jego miejscu zamieszkania. Przeprowadza ją wyznaczony organ, a sama wizyta jest niezapowiedziana. Z tego powodu, jeśli warto zadbać o to, aby pracodawca posiadał aktualny adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.

LEKARZ ZAKŁADOWY HOLANDIA
LEKARZ ZAKŁADOWY HOLANDIA

Możliwość otrzymania zasiłku chorobowego

Pracownik pracujący w Holandii, może ubiegać się o zasiłek z ubezpieczenia społecznego, w którego skład wchodzi odpowiednik polskiego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest jednak to, aby pracodawca obniżał zarobki w Holandii o wysokość ubezpieczenia społecznego i opłacał za pracownika niezbędne składki do właściwego ubezpieczyciela. W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy składki te powinna opłacać agencja holenderska.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, niepotrzebne jest zaświadczenie lekarskie, ale wniosek do urzędu pracy – UWV. Taki wniosek składa pracodawca, a urząd sprawdza, czy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy oraz decyduje o przyznanych świadczeniach pieniężnych. Zasiłek wynosi co najmniej 70% dziennej stawki określonej w aktualnie należnym wynagrodzeniu.

W trakcie pobierania zasiłku chorobowego, podstawowym obowiązkiem Pracownika jest podanie aktualnych informacji o sobie oraz informowanie o wszelkich zmianach, np. wyjeździe na urlop lub możliwości powrotu do wykonywania pracy.

Lekarz zakładowy w Holandii

Lekarz zakładowy to lekarz, który zajmuje się tylko chorymi pracownikami, chociaż nie przyjmuje na wizyty w zakładzie pracy. Wizyty u lekarza zakładowego odbywają się w ogólnodostępnej przychodni. Wszyscy ci, którzy do niego trafiają pracują w różnych firmach. Lekarz zakładowy nie jest zatem przypisany do jednego zakładu.

W Holandii to lekarz zakładowy decyduje o zwolnieniu lekarskim w czasie choroby pracownika. Nie ma zatem sensu przedstawiać pracodawcy badań lekarskich, powoływać się na lekarza rodzinnego czy przynosić L4 od polskiego specjalisty. Co prawda lekarz zakładowy nie wydaje żadnego zwolnienia na papierze, ale ostatecznie decyduje o tym, czy pracownik jest jeszcze chory, czy może już powoli wracać do pracy. Do lekarza zakładowego nie można dostać się samemu. Prośbę o wizytę składa albo pracodawca albo casemanager.

Lekarzowi zakładowemu wolno zadawać pytania o chorobę pracownika, ale nie może on ich przekazywać ani pracodawcy ani casemanagerowi. Pracownik nie może odmówić wizyty u lekarza zakładowego, jeśli się na to decyduje daje tym samym znać, że jest zdrowy i może od razu wracać do pracy.

Jeśli pracownik nie stawi się na umówionej wizycie u lekarza zakładowego poniesie jej koszty. Może jednak odwołać wizytę na 24 godziny przed umówionym terminem. Jeśli zrobi to później również zostanie obarczony kosztami wizyty. W przypadku długotrwałej absencji chorobowej pracownik spotyka się regularnie na wizytach właśnie u lekarza zakładowego, który raportuje pracodawcy o postępie.

Czym jest ARBODIENST?

Arbodienst to instancja, która ma wiele zadań i dotyczy choroby pracownika. Nie tylko pilnuje formalności i realizuje przepisy w ramach ustawy, ale zajmie się Tobą i Twoją sprawą, jeśli zachorujesz na dłuższy czas.

Co to oznacza? Jak wyżej: będziesz mieć kontakt z casemanagerem, który będzie chciał wiedzieć, jak się czujesz i kiedy możesz wrócić do pracy; casemanager umówi Cię na wizytę do lekarza zakładowego, który zdecyduje co zrobić dalej w Twojej sytuacji, bo to nie lekarz rodzinny o tym decyduje.

ZWOLNIENIE OD LEKARZA ZAKŁADOWEGO HOLANDIA
ZWOLNIENIE OD LEKARZA ZAKŁADOWEGO HOLANDIA

Czym zajmuje się Arbodienst?

Arbodienst pilnować będzie Twoich praw i obwiązków wobec UWV, jak również praw i obowiązków Twojego pracodawcy wobec UWV. Arbodienst ma za zadanie pilnowanie przebiegu choroby i jeśli to potrzebne, to w kolejnych tygodniach i miesiącach nieobecności pracownika, realizuje przepisy według Ustawy o systemie opieki zdrowotnej. To oznacza, że zajmuje się wszystkimi niezbędnymi formalnościami podczas długotrwałej choroby pracownika.

Arbodienst jest parasolem, pod którym mieszczą się:

casemenager, który pozostaje w kontakcie z pracownikiem i pracodawcą;
lekarz zakładowy pilnujący przebiegu choroby od strony medycznej (bedrijfsarts);
doradca do spraw zatrudnienia (arbeidsdeskundige).

Arbodienst zajmuje się:

realizacją przepisów wg Ustawy o systemie opieki zdrowotnej;
wypłacaniem zasiłku chorobowego podczas absencji chorobowej;
pilnowaniem ustaleń między lekarzem zakładowym a pracodawcą;
zlecaniem analizy sytuacji przez doradcę do spraw zatrudnienia;
sporządzaniem Planu działania (Plan van Aanpak) w momencie długotrwałej absencji chorobowej;
sporządzaniem sprawozdania w kierunku reintegracji 1go i 2go stopnia;
sporządzaniem Ewaluacji pierwszego roku (1e jaars-evaluatie);
realizacją przepisów w ramach Ustawy o reintegracji zawodowej w okresie pierwszych dwóch lat choroby (Wet Verbetering Poortwachter)
raportowaniem do UWV.

Wypalenie zawodowe – diagnoza i dokumenty do Arbodienst

Nasza poradnia online jest prowadzona przez doświadczonych polskich specjalistów, posiadających wieloletnią praktyką terapeutyczną na terenie Holandii.

Diagnozujemy wypalenie zawodowe. Nasi specjaliści wystawiają stosowne dokumenty w języku angielskim, które są honorowane przez lekarza zakładowego i ubezpieczalnię (na życzenie pacjentów tłumaczymy dokumenty na język niderlandzki).

Nasi terapeuci pomogą Ci radzić sobie z bezsennością, mobbingiem, problemami w pracy, fobiami, lękami oraz depresją. Jeśli masz nerwice, ataki paniki lub myśli samobójcze – niezwłocznie zgłoś się do naszej poradni po pomoc terapeuty.

Pomożemy Ci podnieść swoją samoocenę, poradzić sobie z dyskryminacją i przemocą psychiczną a także zwalczyć zespół stresu pourazowego, PTSD czy zaburzenia pamięci.

Artykuł pochodzi ze stron: werkze.pl, readysteadygo.pl, werkze.pl

Post Author: Mmatyjaszkiewicz

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can we help you?
[wpterms id="711880"]