REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG

1. ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJA REGULAMINU POZOSTAJE NIEZBĘDNYM WARUNKIEM KORZYSTANIA Z USŁUG.

2.AKCEPTUJĄC WARUNKI UŻYTKOWANIA ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE ICH POSTANOWIEŃ W CAŁOŚCI. BRAK ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, UNIEMOŻLIWIAJĄ KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY ORAZ USŁUG.

ZASADY UDZIELANIA KONSULTACJI TERAPEUTYCZNEJ ONLINE. ZASADY REZERWACJI TERMINÓW KONSULTACJI ORAZ PŁATNOŚCI.

3. konsultacje psychologiczne służą zorientowaniu się w problemie klienta i na tej podstawie udzieleniu psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości pomocy. Terapia wiąże się z systematycznym i głębokim analizowaniem szerokiej gamy problemów

w trakcie regularnych spotkań przez dłuższy okres. Zarówno konsultacje jak i terapia polegają na omówieniu problemów psychologicznych i mogą wiązać się ze stresem lub trudnymi emocjami. Prowadzący konsultację ma na uwadze zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków do omawiania trudnych kwestii osobistych.

4. KONSULTACJĘ ON-LINE Z PSYCHOLOGIEM NALEŻY UMÓWIĆ POPRZEZ ZAKŁADKĘ „ZAREZERWUJ WIZYTĘ” ORAZ WSKAZAĆ TERMIN SPOTKANIA USTALONY WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE BĄDŹ MAILOWO.

5. PO WYBRANIU TERMINU NASTĄPI PRZEKIEROWANIE DO PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ BANKOWOŚCI REVOLUT.

6. UISZCZENIE PŁATNOŚCI JEST WARUNKIEM POTWIERDZENIA ZLECENIA USŁUGI TERAPEUTYCZNEJ ORAZ DALSZEJ REALIZACJI USŁUGI.

ODWOŁANIE SPOTKANIA.

7. KONSULTACJE MOŻNA ODWOŁAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE DO 48 GODZIN PRZED KONSULTACJĄ. SPÓŹNIENIA NA SPOTKANIE Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ KONSULTACJE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO. W PRZYPADKU BRAKU WIADOMOŚCI O SPÓŹNIENIU I NIEOBECNOŚCI OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI O UMÓWIONEJ GODZINIE SPOTKANIA – OSOBA PROWADZĄCA KONSULTACJE JEST ZOBOWIĄZANA CZEKAĆ 20 MINUT NA UŻYTKOWNIKA. 

8. SPEŁNIENIE WARUNKU WSKAZANEGO W PUNKCIE 6 SPOWODUJE ZWROT PEŁNEJ KWOTY NA KONTO Z KTÓREGO DOKONANO PŁATNOŚCI W CIĄGU 72 GODZIN OD ZGŁOSZENIA ODWOŁANIA KONSULTACJI, CHYBA ŻE NASTĄPI ZGODA NA ZMIANĘ TERMINU KONSULTACJI.

9. W CELU ZMIANY TERMINU SPOTKANIA Z ZACHOWANIEM PŁATNOŚCI NA POCZET ZMIENIONEGO TERMIN NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ MAILOWO Z WYKONAWCĄ USŁUGI NA ADRES [email protected]

10. PŁATNOŚĆ ZA SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE ODWOŁANE Z MNIEJSZYM NIŻ 24 GODZINNYM WYPRZEDZENIEM NIE PODLEGA ZWROTOWI. LINK DO ANULOWANIA KONSULTACJI ZNAJDUJE SIĘ W MAILU POTWIERDZAJĄCYM DOKONANIE REZERWACJI NA DANY TERMIN.

11. CENNIK USŁUG KAŻDORAZOWO PRZEDSTAWIANY JEST W ZAKŁADCE „CENNIK”. CENA USŁUGI POZOSTAJE AKTUALNA NA CHWILĘ JEJ REZERWACJI I WYBORU METODY PŁATNOŚCI. NIEUREGULOWANIE PŁATNOŚCI NIEZWŁOCZNIE PO ZAREZERWOWANIU KONSULTACJI (tzn w ciągu 2 godzin od chwili rezerwacji) powoduje ANULOWANIE umówionego terminu konsultacji terapeutycznej oraz potrzebę ponownego wyboru terminu spotkania. PONOWNY WYBÓR TERMINU NIE POWODUJE UZNANIA STAWEK Z Cennika z chwili pierwszej, nieopłaconej rezerwacji. 

12. Użytkownik strony NIE MOŻE W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH MATERIAŁÓW I NIE MOŻESZ UŻYWAĆ ŻADNYCH ILUSTRACJI, ZDJĘĆ, SEKWENCJI WIDEO LUB AUDIO ANI ŻADNYCH GRAFIK ODDZIELNIE OD TOWARZYSZĄCEGO IM TEKSTU. Wszelkie materiały, treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawa autorskiego właściciela strony, administratora danych lub innych podmiotów udzielających usługodawcy zgody na korzystanie.

13. INFORMACJE UDZIELONE W ANKIECIE ORAZ W TRAKCIE SESJI SĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE. W PRZYPADKU INFORMACJI O ZAGROŻENIU ŻYCIA LUB ZDROWIA OSOBA PROWADZĄCA Konsultacje jest uprawniona i zobowiązana do zawiadomienia służb pogotowania ratunkowego lub policji.