Site Loader

Daddy Issues: objawy, przyczyny, leczenie

„Daddy Issues” to określenie chętnie używane w dzisiejszym społeczeństwie. Często przypisuje się to kobietom, które spotykają się ze starszymi mężczyznami lub zmagają się w jakimś elemencie swoich związków. Ale czym tak naprawdę są problemy w relacji z ojcem? Jaka jest psychologia kompleksu ojca i jak można przepracować te emocje? Warto przyjrzeć się bliżej kompleksowi ojca żeby zrozumieć dlaczego jest on dziś tak powszechny.

Czym jest daddy issues?

daddy issues

Ostatnie dwie dekady były świadkami rosnącego zaniepokojenia i zainteresowania rolą, jaką ojcowie odgrywają w życiu ich dzieci. Jaki wpływ na psychopatologię dzieci ma życie rodzinne – w szczególności takie aspekty, jak brak miejsca zamieszkania ojców biologicznych i rodzicielstwo ojców? Trzy szerokie perspektywy teoretyczne, które napędzają badania w tym obszarze, to standardowy model środowiska rodzinnego, pasywny model genetyczny i model efektów dziecka.

„Daddy Issues” nie ma precyzyjnej definicji. Jest to popularne określenie tego, w jaki sposób relacja z ojcem w dzieciństwie wpływa na kogoś w wieku dorosłym, zwłaszcza ojca, który jest nieobecny lub emocjonalnie niedostępny. Innymi słowy jest to nieformalne określenie psychologicznych wyzwań wynikających z nieobecności lub nieprawidłowej relacji z ojcem, często objawiającej się nieufnością lub pożądaniem seksualnym wobec mężczyzn, którzy pełnią rolę ojców .

Wraz ze wzrostem popularności termin „daddy issues” kojarzono niemal wyłącznie z kobietami. Jednak zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą doświadczać kompleksów ojcowskich. Mężczyźni z kompleksami ojca mają tendencję do walki z aprobatą i poczuciem własnej wartości, podczas gdy kobiety mają tendencję do tęsknoty za ochroną i uznaniem. Mając to na uwadze, każdy kompleks ojca jest wyjątkowy i może manifestować się na wiele sposobów.

Geneza terminu “daddy issues”

Chociaż nie jest jasne, skąd dokładnie pochodzi ten termin, wydaje się, że wywodzi się on z idei kompleksu ojca , którą Zygmunt Freud po raz pierwszy zaproponował jako część swojej teorii psychoanalitycznej.

Kompleks ojca opisuje nieświadome impulsy, które pojawiają się z powodu negatywnej relacji z ojcem, co wiąże się z bardziej znaną ideą kompleksu Edypa. Freud przedstawił kompleks Edypa, aby opisać atrakcyjność młodego chłopca do matki i uczucie współzawodnictwa z ojcem. Podczas gdy praca Freuda początkowo koncentrowała się tylko na chłopcach, Carl Jung wierzył, że dziewczęta mogą rywalizować z rodzicami tej samej płci o uczucia rodziców przeciwnej płci. Nazwał to zjawisko kompleksem Elektry.

Zgodnie z teorią rozwoju psychoseksualnego Freuda , kompleksy Edypa i Elektry powstają między trzecim a piątym rokiem życia. Jeśli kompleks nie zostanie rozwiązany do końca tego etapu rozwoju, dzieci mogą fiksować się na punkcie rodzica przeciwnej płci. Dlatego chłopcy będą się skupiać na matce, a dziewczęta na ojcu. To ostatecznie prowadzi do trudności w związkach dorosłych.

Chociaż idea kompleksu ojca wywodzi się od Freuda z jego rozumienia rozwoju chłopców, szersza koncepcja nie jest związana z płcią. Doprowadziło to do powstania teorii przywiązania , która koncentruje się na wpływie relacji między ludźmi, zwłaszcza dziećmi, a ich opiekunami, a nie na seksualności.

Pierwszy teoretyk przywiązania, John Bowlby, zasugerował, że styl przywiązania w dzieciństwie ma ogromny wpływ na style przywiązania u dorosłych. W rezultacie ci, którzy czują się bezpiecznie i mają bezpieczny styl przywiązania w dzieciństwie, nadal będą mieli bezpieczny styl przywiązania jako dorośli. Z drugiej strony, jeśli dana osoba jest niebezpiecznie przywiązana jako dziecko, rozwinie jeden z trzech niepewnych stylów przywiązania w wieku dorosłym.

daddy issues

Niepewne style przywiązania dorosłych obejmują:

 • Zaabsorbowany lękiem: osoby, które mają styl przywiązania zajęty lękiem, chcą być blisko innych, ale martwią się, że ich partner nie będzie tam, kiedy ich potrzebują. To może sprawić, że staną się czepliwe i wymagające .
 • Bojący się-unikający: osoby ze stylem przywiązania bojącym się-unikającym tworzą intymne relacje, ale mają problemy z zaufaniem swoim partnerom, ponieważ wierzą, że zostaną zranieni. To może sprawić, że będą odległe i oderwane.
 • Lekceważący-unikający : osoby o stylu przywiązania lekceważąco-unikającym wolą unikać tworzenia bliskich relacji i wyzwań emocjonalnych, jakie ze sobą niosą.

Podczas gdy dorośli bezpiecznie przywiązani wierzą, że ludzie będą przy nich, gdy będą ich potrzebować, dorośli niepewnie przywiązani będą zachowywać się na jeden z dwóch sposobów: albo będą próbować tworzyć relacje, ale martwią się, że ludzie, którymi się opiekują, nie będą tam dla nich. lub wolą w ogóle nie rozwijać bliskich relacji. Zakładając, że w dzieciństwie dana osoba miała słabe relacje z ojcem. W takim przypadku może to prowadzić do niepewnego przywiązania w wieku dorosłym, prowadząc do tego, co stało się znane jako daddy issues.

Daddy Issues: objawy

Badania wykazały, że wpływ negatywnej relacji z ojcem jest realny. Na przykład jedno z badań wykazało związek przyczynowy między nieobecnością lub niskim zaangażowaniem ojców w życie córek a ryzykownymi zachowaniami seksualnymi kobiet, w tym permisywizmem seksualnym i negatywnym nastawieniem do używania prezerwatyw. Efekty te nie obejmowały ryzykownych zachowań nieseksualnych ani zachowań seksualnych mężczyzn.

Tymczasem mężczyźni, którzy dorastali z nieobecnym lub emocjonalnie odległym ojcem, zgłaszali szereg problemów, w tym brak męskiego wzoru do naśladowania, poczucie nieadekwatności, takie jak brak pewności siebie i poczucia własnej wartości, oraz poszukiwanie w wieku dorosłym znaleźć zastępców ojca.

daddy issues objawy

Sugestia, że ​​kobiety staną się fiksami na punkcie ojca w wyniku nierozwiązanego kompleksu Elektry, być może dała początek płciowej perspektywie, która jest często kojarzona z pojęciem problemów z tatusiem. Jednak podczas gdy termin „problemy z tatusiem” jest często używany do negatywnego opisu, a nawet wyśmiewania zachowania kobiet w związkach, problemy z tatusiem mogą mieć wpływ na każdego, kto może nieść psychologiczne rany ze związku z ojcem w dorosłość.

Niektóre typowe objawy, które pojawiły się z powodu problemów ojca z córką, obejmują: 

 • buntownicze zachowanie wobec autorytetów,
 • głód męskiej uwagi,
 • ciągła potrzeba atencji ze strony mężczyzn,
 • trudności również w utrzymaniu relacji z kobietami,
 • strach przed intymnością z mężczyznami,
 • rozwiązłość seksualna,
 • samookaleczenie,
 • zaburzenia odżywiania,
 • narkomania,
 • brak ambicji lub motywacji do działania,
 • inicjowanie walk z autorytetami,
 • niska samoocena itp.

Daddy issues – leczenie

daddy issues leczenie

Najlepszym sposobem przezwyciężenia daddy issues jest psychoterapia. Terapeuta może pomóc Ci zrozumieć podstawową przyczynę Twoich emocji i zachowań, a następnie współpracować z Tobą, aby znaleźć dla nich spersonalizowane rozwiązania. Terapia to proces adaptacyjny, który obejmuje szeroki zakres tematów: leczenie depresji , leczenie lęku, terapię żalu , budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z gniewem i wiele innych. Twój terapeuta może pomóc ci zamknąć przeszłe doświadczenia i zmienić twoje obecne wzorce myślowe. W końcu lepiej zrozumiesz swój umysł i poczujesz większą kontrolę nad swoimi działaniami.

artykuł pochodzi ze stron: verywellmind.com, mantracare.org, .perspectivesoftroy.com

Post Author: Mmatyjaszkiewicz

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can we help you?
[wpterms id="711880"]